جدول سوات (Swot) تحلیل نظام های سه گانه (کالبدی بصری، دسترسی، ادراکی اجتماعی) در فضای شهری

جدول سوات (Swot) تحلیل نظام های سه گانه (کالبدی بصری، دسترسی، ادراکی اجتماعی) در فضای شهری

 

609092

 

این فایل حاوی جدول سوات (Swot) تحلیل نظام های سه گانه (کالبدی بصری، دسترسی، ادراکی اجتماعی) در فضای شهری نمونه موردی خیابان عبدالمطلب مشهد می باشد. هر نظام دارای چندین مولفه و هر مولفه دارای چندین متغییر است که برای هر متغییر نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید مورد بررسی قرار گرفته است جدول مورد بررسی به صورت فایل word در ۱۶ صفحه گردآوری شده است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید

 

 

 

 فهرست
-نظام کالبدی – بصری
– مولفه بدنه
رنگ
جنس
بافت سطوح
خصوط نما
الحاقات بنا
بازشو
خط آسمان
کیفیت
قدمت
– مولفه کف
پوشش گیاهی
وضعیت مصالح
رنگ
خصوصیات کلی سطح کف
فرو رفتگی و برآمدگی
– مولفه اجزای مستقر در فضا
بررسی مکان قرارگیری
بررسی نوع
ابعاد و تعداد
مواد و مصالح سازنده
شکل و طرح
رنگ
قدمت
– مولفه پوشش گیاهی
نوع قرارگیری در فضا
دائمی و فصلی بودن
جانمایی
– نظام ادارکی – اجتماعی
– مولفه فعالیت
فعالیت نما
فعالیت در پلان
– مولفه کاربری ها
کاربری شبانه روزی
کاربری روزانه
– مولفه عناصر در فضا
عناصر ثابت
عناصر متحرک
– نظام دسترسی
– مولفه سواره
نوع جریان
شدت جریان
وضعیت گره ها
وضعیت ایستگاه های پنهان
سریال ویژن
– مولفه وضعیت پیاده
نوع جریان
تجمع فضایی
توقفگاها
تداخل سواره و پیاده
سریال ویژن پیاده

 

 

 

تصویر محیط برنامه :

 

جدول_سوات_swot_تحلیل_نظام_های_سه_گانه

 

نوشته جدول سوات (Swot) تحلیل نظام های سه گانه (کالبدی بصری، دسترسی، ادراکی اجتماعی) در فضای شهری اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.